Aansprakelijkheidsrecht

Een geschil kan gaan over contractueel of buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Het contractuele aansprakelijkheidsrecht kan over allerhande overeenkomsten.

  • Koop/verkoop overeenkomsten
  • Aannemingsovereenkomsten in het bouwrecht
  • Leningsovereenkomsten
  • Problemen met huur van roerende goederen
  • Bewaargeving

Omdat voorkomen beter is dan genezen begeleiden wij zowel particulieren als professionelen bij het nakijken of opstellen van contracten.

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht handelt dan weer over mogelijke schadegevallen die ontstaan zonder overeenkomst. Denk aan een verkeersongeval, uw kind dat al spelend schade veroorzaakt of zelf slachtoffer werd van een ongeval, een gebouw dat gebreken vertoont enzoverder.