Beslagrecht

Wordt u als schuldenaar geconfronteerd met uitvoeringsmaatregelen door een gerechtsdeurwaarder, een beslag op uw goederen of bankrekening? Vaak kan onze tussenkomst leiden tot een afspraak over een gespreide betaling. Indien nodig betwisten wij de uitvoeringshandelingen die ten onrechte hebben plaatsgevonden voor de beslagrechter.

Wenst u als schuldeiser uw vordering te recupereren maar twijfelt u aan de slaagkansen en de juiste aanpak?

Ons kantoor stelt in deze dossiers in het bijzonder de praktische kant voorop. Het is van cruciaal belang om een afweging te maken tussen de te verwachten kosten van een procedure of maatregel en kans op vergoeding.