Skip to content

Erfdienstbaarheden

Weinig juridische procedures kunnen zo belastend zijn dan een burenruzie. Informeer u dus tijdig over mogelijke problemen. Zowel als u een nieuwe woning koopt of zich vragen stelt bij een bestaande toestand, is het belangrijk correct en volledig geïnformeerd te zijn.

Wij vertellen u of de boom van uw buurman te dicht bij de scheidingsgrens staat, of u een recht van doorgang heeft of moet toestaan aan een aangrenzend perceel. De wetgever nam overigens recent een initiatief om de criteria voor het bepalen van burenhinder te objectiveren.