Skip to content

Nalatenschappen

Elke persoon wordt in zijn leven meermaals geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Helaas ontstaat er vaak discussie over een correcte afhandeling van de nalatenschap. Omdat deze procedures in sommige gevallen tijdrovend kunnen zijn, is het van belang om bij aanvang van dergelijke dossiers de juiste keuzes te maken.

Zal u de nalatenschap aanvaarden of verwerpen of heeft u er belang bij voorafgaande lijk een boedelbeschrijving te laten opstellen? Hoe zit het met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot of de erfrechtelijke reserve van de kinderen?

Indien u uw dossier inzake erfrecht aan ons kantoor toevertrouwt, zorgen wij ervoor dat uw rechten gevrijwaard worden.