Sportrecht

Meester Van den Bosch studeerde af aan de KU Leuven met een masterscriptie over de relatie tussen “Sport en aansprakelijkheidsrecht”. Ook oefent hij de functie van bondsprocureur uit voor de Vlaamse Handbalvereniging.

Zowel voor tuchtproblemen, discussies over toepassing van reglementering van verschillende sportbonden als voor sportongevallen kan u bij ons kantoor terecht.