Strafrecht

Het kantoor behandelt jaarlijks tientallen dossiers in de materie van het strafrecht. Of u strafrechtelijke verdediging nodig heeft voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het Hof van Assisen, op ons kantoor kan u terecht.

Ook het formuleren van een burgerlijke partijstelling verdient de nodige aandacht. Slachtoffers worden immers al te vaak uit het oog verloren in het strafproces, terwijl ze in het Belgisch strafprocesrecht een belangrijke rol kunnen spelen. Niet alleen tijdens de vonnisfase wanneer het dossier voor de rechtbank zal worden behandeld maar ook daarvoor kan een burgerlijke partij reeds op het strafrechtelijk onderzoek wegen.

Denk maar aan het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter om zelf een gerechtelijk onderzoek op te starten, het vragen van bijkomende onderzoekshandelingen die een strafdossier in de juiste richting kunnen sturen, of het verzoek om bepaalde in beslag genomen goederen terug te laten vrijgeven aan de eigenaar.

Ook gedetineerden hebben rechten en kunnen op ons kantoor terecht voor bijstand bij de zittingen van de strafuitvoeringsrechtbank.