Verkeersrecht

Een rechtstak waar u dagelijks mee wordt geconfronteerd is die van het verkeersrecht.

Betwist de verzekeraar van de tegenpartij terecht diens aansprakelijkheid naar aanleiding van een ongeval of heeft u toch gelijk? Vele rechtsbijstandsverzekeringen voorzien een zogenaamde objectiviteitsclausule waardoor u recht heeft op onafhankelijk advies door een advocaat van uw keuze. Maak hier zeker gebruik van.

Anderzijds is het verkeersrecht ook een belangrijk onderdeel van het strafrecht waarbij de politierechter zal moeten oordelen over een mogelijke inbreuk op de toenemend complexe verkeerswetgeving en het opleggen van een gepaste sanctie.

Ook hier kan kwaliteitsvolle juridische bijstand een wereld van verschil betekenen. Stond het bord met de tijdelijke snelheidsbeperking wel reglementair opgesteld? Werd de procedure voor de ademanalyse correct toegepast? Heeft u uw wagen nodig voor uw werk en vreest u een rijverbod? Is de politierechter verplicht een medische en psychologische proeven op te leggen als voorwaarde om uw rijbewijs terug te krijgen? Kan u een werkstraf vragen in plaats van een zware geldboete. Vanaf wanneer dreigt een alcoholslot te worden opgelegd?

Op deze en vele ander vragen geven wij u een antwoord tijdens een voorafgaandelijke consultatie alvorens wij u met raad en daad bijstaan op de zitting.