Meester Holemans oefent zijn beroep uit in de vorm van een EBVBA en meester Van den Bosch doet dat in persoonlijke naam. Beiden zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid via bij NV Amlin Europe via Van Breda Risk en Benefits, en dat voor een bedrag van 1.250.000,00 euro per schadegeval.

Het kantooradres is gevestigd te 3201 Aarschot-Langdorp, Langdorpsesteenweg 82A. Het kantoor is net buiten het centrum van Aarschot gelegen en beschikt over een ruime parking.

Zowel meester Holemans als meester Van den Bosch zijn lid van de balie van Leuven, een beroepsorganisatie voor advocaten die op haar beurt lid is van de overkoepelende Orde van Vlaamse Balies.

De balie van Leuven wordt bestuurd door de raad van de orde en de stafhouder. Een advocaat heeft een specifieke deontologie die werd vastgelegd in tal van reglementen. Deze reglementen kunnen worden geraadpleegd op de website van de balie van Leuven (www.balieleuven.be).

Indien u vragen of klachten heeft, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor. De ervaring leert dat vele vragen eenvoudig kunnen worden opgelost zonder dat dit de goede verstandhouding tussen de advocaat en de cliƫnt hoeft te hypothekeren.

U kan echter ook de stafhouder van de balie van Leuven contacteren indien u een conflict wenst aan te kaarten. Het kabinet van de stafhouder is gevestigd in het Leuvense gerechtsgebouw, gelegen te 3000 Leuven, Smoldersplein 5.

Overige contactgegevens: T: 016/21.45.47 F: 016/22.14.92 secretariaat@balieleuven.be