Woninghuur

Een woning huren of verhuren in het kader van de woninghuur kan aanleiding geven
tot problemen. Betalingsmoeilijkheden, gebreken aan de woning of huurschade zijn
maar enkel voorbeelden van dossiers die op ons kantoor worden behandeld.

Daarnaast kunnen wij u adviseren om uw woninghuurovereenkomst op punt te
stellen conform de meest actuele wetgeving. Zo kijken wij voor u na hoe groot de
huurwaarborg kan zijn, of de contractduur en opzegbepalingen wel geldig werden
geformuleerd en of de overeenkomst en plaatsbeschrijving correct werden
geregistreerd.